מנורה מבטחים אחזקות

נתוני הפול ל-2020: הראל חולשת על החלק הגדול ביותר בענף ביטוח החובה אך חלקה קטן לעומת אשתקד

הראל ממשיכה להחזיק בשיעור הגבוה ביותר בענף ביטוחי החובה, כך עולה מנתוני הפול לשנת 2019 ותחילת 2020. חלקה של חברת הביטוח בשוק, על פי נתוני הפול, מסתכם ב-2020 ב-12.15%. מדובר בירידה של 0.8% למול שיעורה בשוק ב-2019, וירידה של כ-0.3% למול 2018. נתוני הפול, ל-2019 ו-2020 הם נתונים זמניים של חברת הביטוח. השיעורים של 2018 הם שיעורים מוחלטים וסופיים. על פי הערכות הפול, שלמה חזרה להגדיל את אחזקותיה בביטוחי החובה וב-2020 היא הופכת לשחקנית מובילה וחולשת על כ-11.8% מהענף. מדובר בעלייה של יותר מ-0.4% באחזקות לעומת 2019. גם הנהלת הפניקס...