מנורה מבטחים

הפניקס ומנורה משקיעות בפרויקט אנרגיית רוח Gecama של אנלייט אנרגיה בספרד

הפניקס ומנורה מבטחים יממנו פרויקט להפקת אנרגיית רוח בספרד. כך הודיעה חברת האנרגיה אנלייט אנרגיה היום (ג'). הפרויקט, בהספק כולל של כ-300 מגה-וואט, צפוי להניב הכנסות של כ-60-40 מיליון אירו בשנה ב-18 השנים הקרובות. לאחר מכן ההכנסות צפויות לגדול לסך של 62-80 מיליון אירו. אנלייט תחזיק 62% מזכויות הפרויקט, הפניקס תחזיק 20% ומנורה מבטחים 18%. השותף הכללי המנהל בשותפות הוא חברה בע"מ המוחזקת במלואה על ידי אנלייט. השותפים המוגבלים בשותפות הם החברה, שתחזיק 62% מהון השותפות, גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס שיחזיקו כ-20% מהון השותפות וגופים מוסדיים מקבוצת מנורה שיחזיקו 18%...
Pages