מנורה מבטחים

אושרה הסתלקות מייצוגית שהוגשה נגד מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח ופסגות

התובעים הייצוגיים נגד מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח ופסגות מבקשים להסתלק מהייצוגית שהגישו נגד החברות. בהיעדר התנגדות מצד הנתבעות – בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר את ההסתלקות. הייצוגית הוגשה בתחילת 2016 בטענה שחברות הביטוח החזיקו אגרות חוב בדירוג אשראי נמוך, בחריגה מהשיעור שהיה מותר בהתאם למגבלות ההשקעה, אשר חלו עליהן על פי תקנות מס הכנסה. עוד נטען, כי החברות גבו דמי ניהול בגין חריגות אלו בניגוד להוראות התקנות של קופות הגמל. כלל ביטוח, מנורה מבטחים ומגדל דיווחו כי ב-26 בספטמבר 2019 הודיעו המבקשות לבית הדין, כי הן מקבלות...
Pages