מנורה מבטחים

אושרה פשרה בייצוגית: מנורה מבטחים תשלם פיצוי בשווי כספי של 15 ימי פרמיה בייצוגית בגין העדר כיסוי לאחר תשלום הפוליסה

מנורה מבטחים תשלם פיצוי בשווי כספי של 15 ימי פרמיה בעקבות תובענה ייצוגית בגין גביית יתר והעדר כיסוי לאחר תשלום, בפוליסת ביטוח מבנה המשווקת כ"בית בטוח". כך סוכם בין הצדדים במסגרת הסדר פשרה בייצוגית (ת"צ 31841-03-16) שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בינואר 2021. הצדדים בתביעה הם אבי מיכאלי ומייצגת הקבוצה עו"ד איילת רייך מיכאלי. מנורה מבטחים יוצגה על ידי עו"ד עידו חיטמן ממשרד יגאל ארנון ושות'. בתביעה נטען כי מנורה מבטחים גבתה, כביכול, ממבוטחיה בפוליסות ביטוח מבנה, שביקשו להתקשר בפוליסה חדשה או להגדיל את הכיסוי בפוליסה קיימת...
שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שובו של הגירעון האקטוארי? אחרי שב-2017 ו-2018 הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה חיובי או עמד על 0, ב-2019 ו-2020 הגירעון האקטוארי חוזר. ב-2020 נרשם גירעון…