מערך הסייבר הלאומי

משרד התחבורה החל לפעול לגיבוש תוכנית לאומית רב שנתית לקידום הבטיחות בדרכים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם בימים אלה קול קורא הפונה לציבור הרחב לקבלת הצעות והתייחסויות לגיבוש תוכנית לאומית רב שנתית לקידום הבטיחות בדרכים. ב-8 בנובמבר 2020 התקבלה החלטת ממשלה על הקמת ועדת היגוי בין משרדית לגיבוש תוכנית לאומית רב שנתית לקידום הבטיחות בדרכים בישראל. החלטת הממשלה התקבלה בהתאם למטרות הגלובליות שסוכמו בוועידת השרים העולמית השלישית לנושא הבטיחות בדרכים, שהתקיימה בשטוקהולם בפברואר 2020 (שנקראת הצהרת שטוקהולם) ונקבע בה יעד בינלאומי של הפחתת מספר ההרוגים ב-50%, עד שנת 2030. במסגרת התוכנית, הממשלה החליטה להקים ועדת היגוי בין משרדית בראשות מנכ"לי משרד ראש...