מפוטרי הקורונה

הרשות מאריכה ל-12 חודשים את ההנחה בדמי ניהול לעובדים שהופסקו עבורם ההפקדות הפנסיוניות

רשות שוק ההון הורתה לגופים המוסדיים להאריך את ההנחה בדמי ניהול עבור מפוטרי הקורונה למשך 12 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות לחיסכון הפנסיוני עבורם. על פי הרשות, מדובר בצעד נוסף לשמירה על המבוטחים בעת משבר הקורונה. במצב הנוכחי, במקרים בהם מופסקים התשלומים לחיסכון הפנסיוני, זכאים העובדים לשמירה על ההנחה בדמי ניהול שקיימת להם למשך חצי שנה. כעבור חצי שנה רשאי הגוף המוסדי להעלות את דמי הניהול לשיעור המקסימלי. בתחילת החודש פורסם בפוליסה כי עמיתים בהסדר ריסק זמני שאיבדו את עבודתם או יצאו לחל"ת יאבדו את הסדר הריסק הזמני אם יעברו ‏לקרן...