מקסים דרעי

ישיבת מועצה ארצית כונסה שלא מן המניין, אך בוטלה עקב נוכחות דלה של חברי מועצה

ישיבת המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח, שכונסה היום שלא מן המניין, בוטלה עקב נוכחות דלה של חברי מועצה. כך נודע לפוליסה. הישיבה הייתה אמורה לדון בכניסת חברות האשראי לתחום הביטוח. לאחר שהתברר כי אין את מספר החברים המינימלי הנדרש לקיים דיון - 30% מהחברים במועצה, היועמ"ש של הלשכה עדי בן אברהם פיזר את הישיבה. הישיבה זומנה על ידי יו"ר המועצה מקסים דרעי להיום (יום ג') ב-09:30 במשרדי הלשכה. חברי המועצה שהגיעו המתינו, ושעה לאחר המועד שנקבע, משהתברר שאין 22 חברים המהווים 30%, הישיבה פוזרה. חברת מועצה שהגיעה לישיבה ונאלצה...
נדחתה האסיפה הכללית לשינוי תקנון הלשכה

נדחתה האסיפה הכללית לשינוי תקנון הלשכה

נדחתה האסיפה הכללית של לשכת סוכני הביטוח, שתוכננה להתקיים ביום ד' השבוע, לצורך דיון והצבעה על שינויי התקנון שהציעה ועדת התקנון בראשות אורי צפריר. גורמים בסביבתו של נשיא…
רוזנפלד לדרעי: הלשכה כורעת תחת הנטל ואתה ממשיך לקיים ישיבות שעוסקות בשטויות; דרעי: טובת הסוכן עומדת לנגד עיני המועצה, היינו שמחים לראות את הביצוע שעדיין לוקה בחסר

רוזנפלד לדרעי: הלשכה כורעת תחת הנטל ואתה ממשיך לקיים ישיבות שעוסקות בשטויות; דרעי: טובת הסוכן עומדת לנגד עיני המועצה, היינו שמחים לראות את הביצוע שעדיין לוקה בחסר

סדר היום של ישיבת המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח, שמתוכננת ליום א', מסעיר את הלשכה וחבריה. במכתב תגובה לסדר היום של הישיבה, ששלח נשיא…