מרב מיכאלי

הצעת חוק: להורים טריים יתאפשר למשוך את כספי קרן ההשתלמות ללא מס

להורים טריים יתאפשר למשוך כספים פטורים ממס מקרן ההשתלמות במשך חצי שנה. כך נכתב בהצעת חוק חדשה של ח"כ מרב מיכאלי (עבודה). על פי הצעת החוק, הורים צעירים בישראל לעיתים נקלעים למצב שבו יש להם הוצאות כספיות רבות לאחר לידה או אימוץ ילד ראשון או שני. סעיפים 9(16א) ו-(16ב) לפקודת מס הכנסה קובעים פטור ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, אולם הפטור מותנה בעמידה במועדים הקבועים באותו סעיף. התניית הפטור במועדים, כאמור, נועדה לאפשר לאזרח לחסוך את כספו לטווח הארוך. "כיוון שהורים צעירים זקוקים לסכומי...