משה ארבל

הצעת חוק להסדרת העבודה מרחוק הונחה על שולחן הכנסת

הצעת החוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק) התש"ף 2020 הונחה אתמול (ב') על שולחן הכנסת. ההצעה מבקשת המבקשת לעגן הסדר וולונטרי במסגרתו יכול המעסיק לאפשר לעובד או לקבוצת עובדים הסדר של עבודה מרחוק. העובדים מצדם אינם מחויבים להסכים להצעה והמעסיק אינו מחויב להציע הסדר שכזה. לפי הסדר זה, העובד יעבוד  לפחות יום אחד בשבוע במתכונת של עבודה מרחוק, כהסדר קבוע. עוד קובעת ההצעה, כי אם הצדדים הסכימו להסדר שכזה הדבר יהיה חייב להיות מעוגן בהסכם כתוב בין שני הצדדים, שבו יוגדרו תנאי העבודה מרחוק. בנוסף, על פי הצעת החוק, זכויותיו...