משה ארנסט

כלל ביטוח משיקה ביטוח מנהלים הכולל דמי ניהול מפרמיה עם תקרה של 40 שקל

כלל ביטוח משיקה את ביטוח המנהלים – כלל First, הכולל דמי ניהול מצבירה יורדים ודמי ניהול פרמיה עם תקרה של 40 שקל. בכלל ביטוח מציינים כי במסגרת ביטוח המנהלים החדש, ניתן לנהל הפקדות שוטפות וכן ניודים באותה הפוליסה, עם דמי ניהול מיטביים ללקוחות מהרגע הראשון, בהתאם לגובה היתרה הצבורה. התוכנית מותאמת לשכירים ועצמאים. בחברה מסבירים כי במוצר החדש, החוסכים זכאים לדמי הניהול התחלתיים בשיעור של 0.5% מהצבירה. בסכום של 500 אלף שקל ומעלה תוענק לחוסכים הפחתה בדמי הניהול מצבירה ל-0.2%. בחישוב סכום הצבירה בסך של 500 אלף שקל, לצורך הפחתת...
כלל ביטוח ופיננסים משיקה את "פנסיה מבטיחה"

כלל ביטוח ופיננסים משיקה את "פנסיה מבטיחה"

כלל ביטוח ופיננסים בנתה במהלך החודשים האחרונים מודל ראשוני וייחודי מסוגו, המבטיח לחוסכים הפנסיונים בקרן הפנסיה, מצטרפים חדשים ולקוחות קיימים, ללא קשר לתנאי השוק המשתנים…
שיחת פוליסה עם משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח: המענה האיכותי ביותר ללקוחות הוא שילוב אופטימלי של חיסכון, ריסק ופיננסים

שיחת פוליסה עם משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח: המענה האיכותי ביותר ללקוחות הוא שילוב אופטימלי של חיסכון, ריסק ופיננסים

הריאיון עם משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח בחברה, מתקיים ימים בודדים לפני כניסת הרפורמה בריסקים לתוקף. ימים ספורים…