משה ברקת

ברקת: אם נבחר לבטל את הוראת השעה, ניצור מהומה בענף ונפגע בקרנות הפנסיה

"אם נבחר לבטל את הוראת השעה, נבטל הוראות של כמעט עשור, ניצור מהומה בענף ונפגע בקרנות הפנסיה". כך מסר הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת בישיבה של ועדת הכספים שדנה בנושא ההוצאות הישירות בשל עסקאות ונערכה היום (ד') בכנסת. מדובר בהוצאות המוגבלות ב-0.25% מהקרן, שנגבות מהלקוחות, מעבר להוצאות הניהול, ומשולמות לגופים מקצועיים חיצוניים. לטענת ברקת ההשקעות שמצריכות גבייה על עסקאות לטובת גוף שלישי, הוכחו כמניבות תשואת יתר ביחס לשוק. ברקת הציג שקף שמורה על כך שקרנות הפנסיה המקומיות משקיעות כיום שיעור של 13.8% בלבד בנכסים בלתי סחירים, עבורם נגבים הוצאות...