משה ברקת

ברקת מגביר את הפיקוח על הדירקטורים שיאלצו להצהיר על כשירות והתאמה מדי שנה

הממונה על הביטוח מגביר את הפיקוח על הדירקטורים. כך עולה מטיוטת חוזר אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים שפורסמה היום (ה') על ידי רשות שוק ההון. על פי טיוטת החוזר, ד"ר משה ברקת ידרוש מנושאי משרה וחברי דירקטוריון בגופים מוסדיים להצהיר אחת לשנה על כשירות והתאמה. ההצהרה של הדירקטורים בגוף המוסדי תיעשה עם חידוש כהונתם, לאחר האסיפה השנתית. במסגרת מילוי ההצהרה, הדירקטור יסכים שמשטרת ישראל תעביר לרשות מידע פלילי על אודותיו לצורך הקבוע בחוק המרשם הפלילי (כולל פטור שניתן על ידי הדירקטור מכך שיודיעו לו על מסירת...
ישראכרט מתקרבת להקמת סוכנות ביטוח

ישראכרט מתקרבת להקמת סוכנות ביטוח

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט ממשיכה להתקדם בצורה משמעותית בהקמת סוכנות הביטוח. לצד רישום חברת ישראכרט סוכנות לביטוח (2020) בע"מ ברשם החברות, לפוליסה נודע כי החברה…