משכנתה

רשות שוק ההון מורידה את תעריפי ביטוח הדירה למשכנתה ב-5%

רשות שוק ההון מורידה את תעריפי ביטוח הדירה למשכנתה ב-5%. בכך ממשיך המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת, במגמה של הפחתת תעריפי הביטוח למשכנתה, שהתחיל בפברואר 2019 בפוליסות ביטוח חיים למשכנתה. במסגרת הליך אישור תעריפי ביטוח דירה בענף משכנתאות, התנגדה רשות שוק ההון לבקשת חברות הביטוח להותיר את התעריף על כנו. התעריף שאושר בסופו של דבר מגלם הוזלה של 5% במחיר הביטוח שבאה על חשבון עמלת סוכנויות הבנק שהופחתה. מרשות שוק ההון נמסר כי "שינויים אלו צפויים להביא להוזלה של עשרות אחוזים בביטוח דירה וביטוח חיים הנדרשים על ידי הבנקים...