משרד האוצר

הלמן אלדובי: ההכנסות גדלו ב-13.3% והסתכמו ב-38.5 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים

עלייה ברווח של הלמן אלדובי. הרווח לפני מס של החברה ברבעון השלישי גדל בכ-102.3% והסתכם ב- 1.2 מיליון שקל לעומת 0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים הפסיד בית ההשקעות 3 מיליון שקל, לעומת 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות בית ההשקעות הסתכמו ב-39 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 34 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות בית ההשקעות הסתכמו ב-111 מיליון שקל לעומת 84 מיליון שקל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019, הלמן אלדובי גמל ופנסיה הרוויח 2 מיליון שקל לעומת 2.8...
Pages