משרד האוצר

חיסכון לכל ילד – הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות השונות

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 נצברו בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד כ-5.9 מיליארד שקל. יותר מ-1.9 מיליארד שקל נצברו במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, כ-1.8 מיליארד שקל במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, כמיליארד שקל במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני והיתרה במסלולי השקעה המיועדים לכאלה אשר בוחרים לנהל את כספם בהתאם להלכה היהודית או בהתאם להלכה האסלאמית, השריעה. במהלך הרבעון הראשון נצברו בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד 856 מיליוני שקל, לאחר צבירה חיובית של 3.8 מיליארד שקל בשנת 2018 ו-3 מיליארד שקל ב-2017. תזכורת, במסגרת...
Pages