משרד האוצר

ביטוח שהוא לא ביטוח / מאת ד"ר אודי פרישמן

בשבוע שעבר פורסמה בדה מרקר רשימה תחת הכותרת: "...מודל ביטוח בריאות חדש המבוסס על ערבות הדדית, בדומה לקרן פנסיה. הפניקס ומנורה מתפעלות את הביטוח - אך לא נושאות בסיכון". הביטוח הוצע למספר קיבוצים שקפצו על המציאה. בפתיח ולפני הכל אציין כי למיטב ידיעתי, משרד האוצר ביקש לעצור את קידום התוכנית בשלב הזה וטוב שכך. במדינת ישראל כשליש מההוצאה הלאומית לבריאות, שהוא כשלושים וחמישה מיליארד שקל, ממומנת על ידי משקי הבית. כלומר כל אדם, כל אזרח במדינת ישראל, חשוף לסיכון שיכול לנוע בין אלפי שקלים בחודש למאות אלפי שקלים בחודש. בדיוק...
Pages