משרד הבריאות

אומדני סיכון ותחזיות שווא בסיכוני אסון לאומי / מאת יעקב קיהל

לאחרונה הופתענו מן הפער המדהים בין תחזית התפוצה הנצפית לנפגעי מגיפת הקורונה בישראל ובין הנתונים האמפיריים שנתגלו למעשה. ב-3 באפריל 2020 הציגה העיתונאית מירב ארלוזורוב בדה מרקר את תרחיש המגיפה שנאמד בישראל עבור משרד הבריאות, על ידי מומחי מכון רקח לפיזיקה, לאמור: "מספר המתים יהא 10,000 במקרה האופטימי ו-25 אלף במקרה הריאלי". תחזית זאת הוגשה, לדבריה, למשרד הבריאות, והועברה כמצע לתשומת לבו של ראש הממשלה. בעקבותיה נגזרו לכאורה הוראות ההתנהלות הציבורית. לבד מן ההתלהמות העיתונאית המאפיינת ממילא את גישת התקשורת למגיפה שפקדה אותנו ולדרכי הטיפול בה, לא הוצנעה דיה ההסתייגות...