משרד הכלכלה והתעשייה

הרשות משווה בין הבנקים לגורמים חוץ בנקאיים בשיתוף פעולה עם המוסדיים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה היום חוזר הקובע כי תוגדל תקרת ההשקעה של הלוואות אותן מעמידים גופים מוסדיים, בשיתוף פעולה עם גורמים חוץ-בנקאיים, לגובה תקרת ההשקעה הקיימת כיום לעניין הלוואות שמעמידים גופים מוסדיים בשיתוף פעולה עם הבנקים. על פי הרשות, ההחלטה שנעשתה בשיתוף עם משרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, תאפשר הזרמת אשראי ביתר קלות לעסקים הקטנים והבינוניים, האחראים ליותר ממחצית מהתוצר העסקי בישראל, בעוד הם מקבלים רק כרבע מהאשראי העסקי. זאת, בין היתר, כיוון שהם מסתמכים כמעט לחלוטין על המערכת הבנקאית. שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח בשנים...