משרד המשפטים

מיהו הגורם שראוי להטיל עליו את האחריות לתאונת דרכים בה מעורב רכב אוטונומי?

מתוך המאפיינים הייחודים של רכבים אוטונומיים שפורטו בחלקה הראשון של הכתבה (כיצד צריך להיראות ביטוח הרכב בעידן הרכב האוטונומי?) שפורסמה בגיליון הקודם של פוליסה, במשרד המשפטים מפרטים את הסוגיות המרכזיות הדורשות הכרעה לקראת קביעת ההסדר הנזיקי והסדר ביטוחי הראוי, לצורך שילובם של רכבים אוטונומיים במערך התחבורה הישראלי. ביניים: משטר של אחריות מוחלטת טכנולוגיית AI (בינה מלאכותית) מציבה קשיים אינהרנטיים לצורך קביעת אחריות הנשענת על עוולת הרשלנות. קושי הנובע ממאפייני הטכנולוגיה ומורכבותה ומהפער ביחסי הכוחות בין הניזוק הפוטנציאלי והחברות המפתחות רכבים אוטונומיים. בכתיבה האקדמית בנושא, וכן מחקרים שבוצעו על ידי האיחוד...