נזקים

האם חברת הביטוח אחראית לנזקים בבניין שתואר כבלתי פעיל, ושהתגלה בדיעבד כפעיל ומאויש?

[caption id="attachment_55010" align="alignright" width="162"] מאת יעקב קיהל[/caption] מעשה בנכס שיועד להיות קניון מסחרי ושועבד על ידי בנק. הבנק פנה לחברת ביטוח על מנת שזו תבטח אותו בביטוח רכוש של הנכס. בעת ההתקשרות הנכס תואר כ"לא מאוכלס, מנותק ממים ומחשמל" וכ"לא פעיל". אך תיאור זה התברר ברבות הימים כרחוק ממדויק. לימים, אירעה בנכס שריפה, וחברת הביטוח התבקשה לפצות את הבנק על הנזקים למבנה. או אז התברר, כי כבר במועד כריתת חוזה הביטוח שכנו ופעלו בנכס בית מרקחת גדול, בית קפה ומסעדה, שהיו, כמובן, מחוברים למערכות אנרגיה ומים. על בסיס פעילות זאת...