ניל הנדל

בית המשפט העליון החליט לקיים דיון נוסף בפס"ד פיקאלי

בית המשפט העליון יקיים דיון נוסף בפס"ד פיקאלי, שמסעיר בחודשים האחרונים את בכירי ענף הביטוח. אתמול (יום ג') פורסמה החלטתו של השופט העליון ניל הנדל לקיים דיון נוסף. לדברי השופט, "לאחר שעיינתי בפסק הדין מושא הבקשות, ובטענות המקיפות והמפורטות שהציגו הצדדים, הנני מורה... על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בית משפט זה". ההחלטה ניתנה ללא נימוקים. נשיאת העליון אסתר חיות תקבע את מספר שופטי ההרכב ואת זהותם. בפסק הדין, שניתן ביוני השנה, קבע בית המשפט העליון כי אי עמידה במגבלת גיל הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי. פסק הדין...