נשיץ-ברנדס-אמיר

מכתב דחיית כיסוי, כתב הגנה ומה שביניהם

[caption id="attachment_71329" align="alignleft" width="276"] עו"ד קארין בר-אל[/caption] לאחר לא מעט החלטות של בתי המשפט בערכאות הנמוכות, שתמכו במחיקה של חלקים מכתבי ההגנה של המבטחות בטענה שהן הרחיבו את ההגנה מעבר לנטען במכתבי דחיית הכיסוי - דבר שמנע מחברות הביטוח לנהל את הגנתן בצורה המיטבית, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בנושא. פסק הדין מבהיר שאין מניעה לפרט ולהרחיב בכתב ההגנה מעבר לאמור במכתב הדחייה, ובלבד שעיקרי הדברים נמסרו למבוטח במכתב כנדרש; בית המשפט העליון דן בבר"ע שהגישו עוה"ד שרון שפר וקארין בר-אל ממשרד לויתן שרון ושות' (רע"א 4009/19) על...