נשיץ-ברנדס-אמיר

בית המשפט: אין מקום לאפשר המשך ניהול הודעת צד ג' נגד נתבע שהתפשר / מאת עו"ד גיל עטר ועו"ד דידי גרסטנפלד

[caption id="attachment_8770" align="alignleft" width="164"] עו"ד גיל עטר[/caption] עו"ד דידי גרסטנפלדבבית המשפט המחוזי מרכז נדונה זה יותר משנתיים תביעתה של התעשייה האווירית לתגמולי ביטוח עקב אובדנו הגמור של הלווין עמוס 6 אשר התפוצץ, טרם השיגור, בפיצוץ שאירע במשגר בקייפ קנוורל בפלורידה יומיים לפני שיגורו המתוכנן (ת.א. 63630-01-18 התעשייה האווירית לישראל בע"מ נגד Pembroke Syndicate 4000). הלווין בוטח בפוליסת טרום שיגור מסוג כל הסיכונים, אולם כאשר הגיעה העת לשלם את תגמולי הביטוח, שילמו המבטחים תגמולי ביטוח חלקיים בלבד, בטענה כי לא נמסר מידע מהותי ולפיו הלווין צפוי להיות מחובר לטיל השיגור בשעת...
התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש תביעות שיבוב כנגד צדדים שלישיים שאחראים לטענתו לנזק שאירע למבוטחיו ובגינו משולמים להם תגמולים מטעמו. זכות זו מעוגנת בסעיף 328(א)…