סגר שני

הסגר השני: הממונה על שוק ההון הכריז על מעבר של הגופים המוסדיים לעבודה במתכונת מצומצמת

הממונה על שוק ההון הכריז על מעבר לעבודה במתכונת מצומצמת של הגופים המוסדיים בעקבות הסגר השני של הקורונה. כך עולה מהכרזת הממונה בנושא שנשלחה למנהלי הגופים המוסדיים ב-17 לספטמבר. במסגרת צמצום העבודה, הגופים נדרשים להקצות משאבים מתאימים כדי לתת שירות ללקוחות בתהליכים חיוניים. התהליכים החיוניים אותם מבקש הממונה לשמר במתכונת המיוחדת כוללים שמירה על קשר עם עמיתים ומבוטחים, תשלומי קצבה, פדיון כספים, יישוב תביעות ותשלומן, העברת כספים בין מסלולים ובין גופים מוסדיים, פניות הציבור ותהליכי העבודה מול המסלקה הפנסיונית. הממונה מסביר כי: "גוף מוסדי יחזק את יכולותיו למתן שירותים ללקוחותיו...