סוהיל משרקי

 יש לפתור את בעיית האפליה כלפי סוכני הביטוח במגזר הערבי כי היא לא תיעלם / מאת חגי שפירא

מאת חגי שפירא בשנים האחרונות עלו טענות רבות לאפליה כנגד המגזר הערבי וסוכניו על ידי חברות הביטוח. העיקרית שבהם מתמקדת בחוסר המוכנות של חברות ביטוח להתקשר בהסכם עם סוכני המגזר להנפקת תעודות ביטוח חובה. טענות אלו הגיעו לאחרונה אף לבית המשפט העליון, אולם בהעדר ראיות מספיקות בית המשפט העדיף לא להתערב ושלח את השוק למצוא פתרון בעצמו. שופטי בית המשפט קיבלו את ההחלטה הנכונה(  ), רשות שוק ההון פעלה גם היא כשורה, העותרים גם הם פעלו בצורה הטובה ביותר – אך בסוף – הם נותרו ללא פתרון לבעיה שהם ביקשו...