סולבנסי

ברקת בצעד דרמטי: בוחן שינויים בהוראות המעבר של רפורמת סולבנסי

שנתיים וחצי לאחר כניסתה לתוקף של רפורמת סולבנסי 2 – המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת מאותת לשוק על כוונתו לבחון מחדש את הרפורמה. רשות שוק ההון פרסמה היום נייר התייעצות בנוגע ליישום הוראות מעבר למשטר כושר הפירעון. לפוליסה נודע כי מדובר בחלק מתהליך בחינה מתמשך שעורכת הרשות בנושא הוראות סולבנסי 2. אל נייר ההתייעצות מצטרפת טיוטת סקר הערכה כמותי לבחינת התאמות בהוראות סולבנסי 2 בישראל. עיקר ההתאמות שהרשות בוחנת את יישומן נוגע לשינוים בהוראות סולבנסי שחלו באירופה במהלך השנים האחרונות. מטרתן לתמוך בשוק הון יעיל ועידוד השקעה בתשתיות תוך...