סטנדרד ביטוחים

הראל: הוגשה בקשה להסתלקות אישור תובענה כייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים

לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תובענה ייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים, החברה הבת של הראל, אשר דיווחה על כך לבורסה ביום רביעי שעבר. מהדיווח של הראל עולה, כי בחודש מרץ 2016 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים. נטען בה כי סטנדרד לא העניקה לעובדיה, כביכול, את הזכויות הקבועות בצו ההרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות, אלא על פי צווי ההרחבה והדינים הכלליים החלים על כלל העובדים במשק. זאת, לטענת התובע, תוך הפרה של זכויות מכוח חוקי...