סייבר

IAIS מכריז על תוכנית חמש שנתית לסיכונים חדשים / מאת ישראל גלעד

הארגון הבינלאומי של "מפקחים על הביטוח", The International Association of Insurance Supervisors) IAIS) הכריז על תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2020-2024, אשר כוללת התמקדות בסיכונים חדשים כגון סיכונים של טכנולוגיות ביטוח, סיכוני סייבר וסיכוני אקלים. ההכרזה על האסטרטגיה החדשה באה בעקבות תקופת התייעצות עם חברי הארגון, שארכה 18 חודש, שבעקבותיה זוהו נושאים חדשים אשר עשויים לשנות את תעשיית הביטוח העולמית בשנים הקרובות.
Pages
  • 1
  • 2