סקוריטס

מה קרה לנו? / מאת אורי נס

בתחילת התעסקותי בעולם תביעות ביטוח, עדיין במאה הקודמת, נמצאו בשוק כמה אריות ביטוח שבלטו ברמת הידע שלהם. לאחד מהם, "הדוקטור" (יעקב הראון ז"ל, בעל השליטה ומנכ"ל של סקוריטס), יוחסה האמרה שרכישת פוליסת ביטוח חיונית מאחר שרק כך ניתן יהיה להסביר למבוטח מדוע אין כיסוי לנזקיו. (יתכן שאני שוגה ואבינועם טוקטלי ז"ל, בעל השליטה ומנכ"ל של חברת הביטוח אריה, שמוזגה לכלל ביטוח, הוא המקור לאמרה זו). מאז זרמו הרבה מים, גם בירדן, והאמרה הזו כבר אינה מהווה תנאי להדיפת תביעה המוגשת למבטחים, ולמען האמת, ועל כך עיקר צערי, גם חוש ההומור...