עו"ד אופיר יונתן

איילון זכתה שוב במכרז לביטוח תלמידים

איילון זכתה שוב במכרז לביטוח תלמידים

חברת הביטוח איילון זכתה שוב במכרז לביטוח תאונות אישיות לתלמידים שערכה סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, המנוהלת על ידי עו"ד אופיר…