עו"ד ג'ון גבע

מדור עיון נוסף בעיתון פוליסה מאת. פסיקות בתי משפט בנושאי ביטוח שונים, פנסיה ועוד. הידיעות נכתבות ונערכות בידי עו"ד ג'ון גבע

[caption id="attachment_3132" align="aligncenter" width="126"]מאת עו"ד ג'ון גבע מאת עו"ד ג'ון גבע[/caption] [caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="480"]עיון נוסף / מאת עו"ד ג'ון גבע עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע[/caption]

יישום הנחיית הפיקוח על הביטוח בדבר חובת ההנמקה הנדרשת במכתב דחייה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט העליון נדונה בימים אלה בקשתם של בעלי צימר (המבקשים) אשר יוצגו על ידי עו"ד שמעון כץ כנגד ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית (המשיבה 1), כנגד י.א. (המשיב 2) אשר יוצגו על ידי עו"ד אריה מוסקונה, כנגד עזבון המנוח פלוני (המשיב 3), כנגד פלונית (להלן: המשיבה 4) וכנגד פלוני (המשיב 5) אשר יוצגו על ידי עו"ד דנה גרינוולד. פסק הדין (רע"א 629/20) ניתן באפריל 2020, מפי השופטת יעל וילנר. בפני בית המשפט העליון הונחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה נדחתה באופן חלקי בקשת...