עו"ד ג'ון גבע

מדור עיון נוסף בעיתון פוליסה מאת. פסיקות בתי משפט בנושאי ביטוח שונים, פנסיה ועוד. הידיעות נכתבות ונערכות בידי עו"ד ג'ון גבע

מאת עו"ד ג'ון גבע

מאת עו"ד ג'ון גבע

עיון נוסף / מאת עו"ד ג'ון גבע

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

המחוזי דחה בקשה לאישור ייצוגית בגין גביית פרמיות החורגות מהפרמיות המאושרות על ידי הפיקוח

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נדונה בקשתו של אבי שיטרית (המבקש), אשר יוצג על ידי עו"ד יונתן רפפורט ועו"ד אדם לוין, כנגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (המשיבה), אשר יוצגה על ידי עו"ד דני כביר. פסק הדין (ת"צ 10949-02-17) ניתן באוקטובר 2020, מפי השופט אבי פורג. בפני המחוזי הונחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בה נטען כי המשיבה (להלן: המבטחת) גבתה ממבוטחיה פרמיות ביטוח חובה החורגות מהפרמיות המאושרות על ידי המפקח על הביטוח. רכבו של המבקש בוטח אצל המבטחת בביטוח חובה. לטענתו, לקראת פקיעת פוליסת הביטוח הקודמת של הרכב, ביצע האחרון סקר...