עו"ד פגי שרון

מהו נזק או אובדן פיזי? Physical Loss or Physical Damage / מאת עו"ד פגי שרון

מאת עו"ד פגי שרון לויתן, שרון ושות' עורכי דין בחלוף שנה מתחילתה של מגפת הקורונה והסגרים שהוטלו בעקבותיה, האם יש חדש בנושא תביעות הביטוח בגין נזקי הקורונה? האם הפסדי העסקים שנגרמו בשל הקורונה והמגבלות שהרשויות הטילו כדי לבלום את התפשטות המגפה מכוסים בפרק אובדן הרווחים בפוליסות בתי העסק?   בארץ: הפוליסות הסטנדרטיות לבתי העסק דורשות נזק פיזי לרכוש המבוטח כחלק מהגדרת מקרה הביטוח. מאחר שהקורונה והמגבלות שהוטלו בעקבותיה לא גרמו נזק פיזי לרכוש, אלא להפסדים כלכליים בשל סגירת העסקים או צמצום פעילותם, נראה שהשאלה נענית בפשטות בשלילה. אמנם אין עדיין...

במפגש זום של אידה ישראל שאורגן על ידי פגי שרון, נשיאת אידה העולמית, ב-12 באוגוסט 2020, נדונו הנושאים הבוערים של שוק הביטוח בישראל ובעולם. עו"ד…