עופר גרוסקופף

התקבלה ייצוגית על תשלום בחסר של תגמולי ביטוח סיעודי נגד הראל, כלל, מגדל ודקלה; התביעה נגד הפניקס נדחתה

תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית, בטענה לתשלום בחסר של תגמולי ביטוח סיעודי התקבלה נגד הראל, כלל, מגדל ודקלה. באופן יוצא דופן, התביעה נגד הפניקס נדחתה. מדובר בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה בטענה כי חברות הביטוח הגדולות שילמו בחסר תגמולי ביטוח סיעוד. התביעה נסובה על אופן הפרשנות של החברות להכרה במצב הסיעודי של המבוטחים, סביב פרשנות הרכיב של "אי שליטה על הסוגרים": האם מדובר במבחן רפואי-סיעודי, הכולל גם מצב של אי שליטה תפקודית, כטענת המבקשים, או שמא במבחן אורגני, המתייחס לתפקוד מערכת הסוגרים בלבד, כגישת ארבעת החברות, למעט הפניקס. שופט בית המשפט...