עזריאל מוסקוביץ

שלמה אליהו התפטר מתפקידו כדירקטור במגדל ביטוח

טלטלה במגדל: שלמה אליהו, בעל השליטה, התפטר מתפקידו כדירקטור במגדל ביטוח. במסגרת אסיפה כללית של מגדל ביטוח שהתקיימה היום (יום ה'), ביקש אליהו שלא למנותו מחדש לידרקטור במגדל ביטוח. האסיפה, כך דיווחה מגדל, אישרה את מינויים של מוטי רוזן, חיים רמון, עזריאל מוסקוביץ ואריה מינטקביץ כדירקטורים במגדל ביטוח. המינויים כפופים לאי התנגדות של הממונה על רשות שוק ההון. כמו כן, אשרה האסיפה הכללית את מינויו של כרמי גילון לדירקטור במגדל ביטוח, במקומו של ניר גלעד. מינויו של גילון, כך נמסר, ייכנס לתוקף עם סיום כהונתו של גלעד כדירקטור במגדל ביטוח....