עינת חדש

הכשרה משיקה כיסוי לירידת ערך מתאונה עבור מוניות, משאיות, אוטובוסים ורכבים אחרים מעל 3.5 טון

 הכשרה משיקה כיסוי לירידת ערך כתוצאה מתאונה עבור מוניות, משאיות, אוטובוסים ורכבים אחרים מעל 3.5 טון. המבוטחים, כך נמסר, יוכלו לרכוש את ההרחבה כחלק מהפוליסה. כיסוי זה יוצע לבחירתם, כך שתהיה באפשרותם לבחור בין כיסוי הכולל ירידת ערך לבין כיסוי שאינו כולל ירידת ערך. ההשתתפות העצמית של כיסוי זה עומדת על 1.5% במונית ו- 2.5% באוטובוס או משאית. בביטוחי רכב מקיף, הפוליסה התקנית, עבור רכבים עד משקל 3.5 טון, המכסה נזק לרכב המבוטח, לרבות בשל ירידת ערך. מנגד - הפוליסה לרכבים מעל 3.5 טון ורכב "אחר" (כגון מוניות, משאיות וכדומה)...