עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון: החלטתנו לבחור בהצעת הפניקס במכרז לעריכת ביטוח התקבלה כדין

עיריית הוד השרון טוענת כי החלטתה לבחור בהצעתה של הפניקס כזוכה במכרז לעריכת ביטוחיה התקבלה כדין, לאחר שוועדת המכרזים בחנה את הדברים באופן יסודי ומעמיק, ודנה באופן ענייני בהצעת הפניקס. העיריה הגיבה בבית המשפט המחוזי מרכז לבקשת איילון, המבטחת שלה ב-8 השנים האחרונות, למתן צו ביניים נגד מימוש זכייתה של הפניקס במכרז. איילון מבקשת עוד מבית המשפט לפסול את הצעת הפניקס, לקבוע כי המכרז מבוטל בהעדר הצעות כשרות, ולהורות לעירייה לקיים מכרז או הליך תחרותי חוקי אחר לבחירת הגורם שיערוך את ביטוחיה. לדברי העירייה, רק לאחר שוועדת המכרזים בחנה את...