עיריית תל אביב-יפו

עיריית תל אביב פרסמה מכרז לביטוח צי הרכב העירוני

עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז לביטוח צי הרכב העירוני. המבטחת הנוכחית היא מגדל, שמעניקה את השירות באמצעות סוכן הביטוח עוזי כרמי. המכרז כולל כ-1,000 כלי רכב, בהם רכבים פרטיים ומסחריים, אופנועים ומשאיות. תקופת המכרז היא לשנה, עם שתי אופציות בנות שנה. העירייה תתחשב במחיר ההצעה בלבד, ללא שיקולי איכות. למכרז רשאיות לגשת רק חברות ביטוח ולא סוכנים, אולם, החברה שתבחר תתחייב למנות סוכן מטעמה לטיפול בקולקטיב. העירייה תשלם לסוכן הביטוח דמי טיפול בסך 60 אלף שקל בשנה. יועץ הביטוח של עיריית תל אביב הוא עו"ד אורי אורלנד, כאשר מנהלת המכרז...