עיריית תל אביב

הכשרה זכתה בביטוח הרכב של עובדי עיריית תל אביב

הכשרה חברה לביטוח זכתה במכרז לביטוח הרכב של עובדי עיריית תל אביב. עד כה ביטחה את הרכבים חברת שירביט, ולפני כן – הראל. המכרז נערך על פי תנאי מכרז החשב הכללי לביטוח הרכב של עובדי המדינה. במכרז כלולים כ-6,000 רכבים, על פי הפירוט הבא: כ-4,200 כלי רכב במסגרת הקולקטיב, שהעירייה משלמת את הפרמיה בגינם, כ-200 כלי רכב נלווים המשלמים באופן עצמאי וכ-2,000 כלי רכב בביטוח חיצוני אופציונלי (רכבים של עובדי עירייה הזכאים להחזר הוצאות רכב, שרשאים להצטרף לקולקטיב). תקופת המכרז הוארכה לשנתיים, בעקבות החלטת החשכ"ל להאריך את תקופת המכרז, והיא...