עלית כספי

הראל וכלל ביטוח דורגו ראשונות במדד הסולידריות בביטוח רכב רכוש בתקופת הקורונה

[caption id="attachment_82135" align="alignleft" width="314"] ציוני הרשות על ההתנהלות של חברות הביטוח בתקופת הקורונה[/caption] הראל וכלל ביטוח דורגו ראשונות במדד הסולידריות בביטוח רכב רכוש בתקופת הקורונה. כך עולה מהדירוג של רשות שוק ההון שפורסם היום (ד'). הרשות בחנה פעולות שמיטיבות עם ציבור המבוטחים בשלוש קטגוריות שונות: הטבות כלכליות כלליות (חצי מציון המדד), הטבות בעסקאות חדשות (רבע  מהציון) והטבות בתנאי הביטוח (רבע מהציון). בסיום ההליך נקבע לכל חברה ציון מדד שנע בין 8-0. הקטגוריות גובשו על בסיס מידע שהתקבל מחברות הביטוח. בתחילת חודש יוני פרסמה הרשות את האופן בו חברות הביטוח נדרשו...