עמית מור

בית המשפט העליון דחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח על בסיס טענת המרמה / מאת ג'ון גבע

בבית משפט העליון בירושלים נדון ערעורם של ערן פולק (להלן: "המערער 1"), יהלומי קישוט, שותפות רשומה (להלן: "המערערת 2"), דקור יהלומים (להלן: "המערערת 3") ו-KD DIAMONDS (להלן: "המערערת 4") אשר יוצגו על ידי עו"ד עמית מור, עו"ד אלעד לוי, עו"ד בעז בן צור ועו"ד דקלה סירקיס. כנגד ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG (להלן: "המשיבה 1"), כנגד מנורה מבטחים (להלן: "המשיבה 2") וכנגד HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG (להלן: "המשיבה 3") אשר יוצגו על ידי עו"ד פגי שרון, עו"ד שרון שפר ועו"ד קארין בר אל. פסק הדין ניתן ביולי 2019, מפי השופט ניל הנדל, השופט מני...