ערן פולק

המפגש המשולש – ביטוח, יהלומים ומרמה

"המפגש המשולש – ביטוח, יהלומים ומרמה" - במלים אלו פתח בית המשפט העליון את פסק דינו מה-28 ביולי 2019, בע"א ערן פולק, יהלומי קישוט ואח' נ. אליאנץ ומנורה מבטחים, בו השאיר על כנה את קביעת בית המשפט המחוזי (מרכז), השופט יחזקאל קינר, לדחיית התביעה בהסתמך על טענת מרמה. העליון אף הוסיף והרחיק לכת וקבע שאינו מסתפק בקביעתו של בית המשפט המחוזי שהתמקדה במרמה ברשימת התביעה (לאחר שהוכח שחלק ניכר מרשימת התביעה נותר ברשות המבוטח), אלא בחן את הראיות שהובאו ואת התמיהות שעלו מגרסת המבוטח לגבי נסיבות השוד וקבע שהראיות מעידות...