פגי שרון

ועדת השרים לחקיקה אישרה פה אחד את הצעת החוק להארכת תקופת ההתיישנות בביטוח

ועדת השרים לחקיקה אישרה פה אחד את הצעת החוק להארכת תקופת ההתיישנות בביטוח. מטעמו של מגיש ההצעה, ח"כ אופיר כץ, נמסר כי קביעת תקופה התיישנות מקוצרת פוגעת באופן קשה במבוטחים בכיסויים של נכות ומחלה, ובמיוחד במוחלשים שבהם: "המציאות מלמדת כי אוכלוסיות אלו מתקשות באופן מיוחד בבירור זכויותיהן ובמיצוין, ולכן נפגעות יותר. לכן מוצע בהצעת החוק להאריך את תקופת ההתיישנות ל-7 שנים ולחייב את תאגידי הביטוח להתריע בפני המבוטח פעמיים טרם תום תקופת הזכאות לתביעה". מנגד, גורמים בחברות הביטוח הביעו תרעומת על הצעת החוק. לדבריהם, תקופת ההתיישנות המקובלת בעולם לחברות ביטוח...