פועלים IBI

ברקת מאשר לאי.די.בי למכור את מניות כלל ביטוח לקבוצת המוסדיים שמחזיקים באג"ח החברה

הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת לא הביע התנגדות למכירת מניות כלל ביטוח על ידי אי.די.בי למוסדיים המחזיקים באג"ח החברה. כך הודיעה חברת האחזקות היום (ה'), יממה לאחר שפרסמה כי הגיעה להבנות עם קבוצת המוסדיים שמורכבת מלידר שוקי הון, ברק קפיטל, פועלים IBI ואפסילון. המוסדיים הציעו לרכוש 5% כצעד ראשון תמורת מחיר של 52.5 שקל למניה והחלפת אגרות החוב ט' וי"ד תמורת חלק מהמניות ביחס של 75% מאגרות ט', לעומת 25% י"ד. מניית כלל ביטוח נסחרת בעת כתיבת שורות אלו במחיר של 53.7 שקל. התנאים אותם הציב הממונה על הביטוח...