פיונה לאק

בדרך לשינוי התרבות הארגונית בלוידס

בדרך לשינוי התרבות הארגונית בלוידס

בעקבות ממצאי סקר שחשף תמונה מורכבת בתרבות הארגונית בלוידס, ואת הקשיים של עובדי החברה, לוידס הכריזה על שינוי ארגוני שנועד לייצר סביבת עבודה טובה יותר.…