פיקאלי

הקלה לחברות הביטוח: ברוב של 3 מול 2 – הרכב מורחב בעליון ביטל את הלכת פיקאלי

בשורה לחברות הביטוח - בית המשפט העליון הפך, בדעת רוב של שלושה שופטים מול שניים, את ההלכה שנקבעה בפסק הדין פיקאלי נושא הדיון הנוסף, וקבע כי אי עמידה במגבלת גיל הקבועה בפוליסת ביטוח רכב – איננה מהווה "החמרת סיכון" במובנו של חוק חוזה הביטוח, אלא תוביל לשלילת הכיסוי הביטוחי. רקע מדובר כאמור בפסיקה בעקבות דיון נוסף על פסק דינו של העליון שניתן מפי השופטים יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ו-עופר גרוסקופף. השאלה המשפטית שנדונה היא האם במקרה שבו פוליסת ביטוח לרכב (מקיף, או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג, ואדם שאיננו...