פיקאלי

פרשת פיקאלי: העליון ביקש מהצדדים להשלים את הטיעון על ידי ביצוע מחקר משפטי משווה

דיון נוסף בפס"ד פיקאלי נערך אתמול (יום ג') בבית המשפט העליון. גורמים המעורים בפרשה שהשתתפו בדיון מסרו לפוליסה כי על פי שאלות השופטים לא ניתן היה להסיק לאיזה כיוון הם נוטים. אולם, היות וההרכב המקורי שדן בתיק פסק ברוב של 2 נגד 1 כי על חברת הביטוח אסור לשלול לחלוטין תגמולי ביטוח עקב אי עמידה במגבלת גיל, הרי שנדרש משני השופטים שהצטרפו להרכב להתנגד לפסיקה המקורית על מנת להפוך את פסק הדין.  תיקו בין שני השופטים החדשים ישאיר את פסק הדין המקורי על כנו, בהנחה ששופטי ההרכב המקורי לא ישנו...