פנינסולה

פנינסולה תרכוש את תיק האשראי למימון יהלומים של בנק אגוד בשווי של כ-90 מיליון דולר

פנינסולה תרכוש את תיק האשראי למימון פעילות היהלומים של לקוחות בנק אגוד, בעוד הבנק משלים את המיזוג בינו לבין בנק מזרחי טפחות. התמורה שתתקבל תמורת תיק האשראי תלויה בשוויו של התיק בעת מועד השלמת מועד העסקה. כך, אם שווי התיק יעלה על 130 מיליון דולר, יקבל אגוד כ-70% משווי התיק (כלומר יותר מ-91 מיליון דולר). אם שווי התיק יהיה נמוך מ-70 מיליון דולר, התמורה שתתקבל תעמוד על 55% (כלומר 37.25 מיליון דולר). תיק האשראי הנרכש על ידי פנינסולה במסגרת העסקה יכלול את האשראי וההלוואות שהועמד על ידי בנק אגוד ללקוחותיו...