פסגות ניירות ערך

בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון

בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון. כך הודיעה מנכ"ל בית ההשקעות, ראובן קפלן. במסגרת המודל החדש, יועבר המיקוד העסקי על שלל היבטיו לחברות הבנות בקבוצה ובכלל זה כל תהליכי הפצת המוצרים, שירות ותפעול הלקוחות. במסגרת מודל העבודה החדש חטיבת הלקוחות שנוהלה עד היום בבית ההשקעות תפעל מעתה בתוך היחידות העסקיות ומנכ"לי חברות הבנות (פסגות גמל ופנסיה, פסגות קרנות ופסגות ניירות ערך) יובילו את כל שרשרת הערך: כל התהליכים מול הלקוחות החל מגיוס הלקוחות, ניהול ערוצי ההפצה (סוכנים, ישיר ודיגיטל) וכלה בשירות וניהול הלקוחות. זאת בנוסף לניהול ותפעול ההשקעות -...