פסגות

ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות

ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות. חברי דירקטוריון הקרנות, בראשותם של היו"ר איל גבאי והמנכ"ל פסח לנדסברג אישרו בישיבת הדירקטוריון ביום ב' השבוע את המינוי. המינוי אושר פה אחד בדירקטוריון וקיבל את האישורים הנדרשים מרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.  הוא ייכנס לתוקףעם סיום הקדנציה של יו"ר ועדת ההשקעות הנוכחי יורם מנחם ב-22 במאי 2020. קרנות ההשתלמות למורים וגננות וקרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים, מנהלים כ-22 מיליארד שקל בתיק השקעות מגוון, שאופיו, מסלולי ותחומי ההשקעה בו נבחנים ומאושרים על ידי ועדת ההשקעות....
בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

בעקבות הירידות החדות בשווקים, בתי ההשקעות פועלים להקטנת המינוף שלהם ושל לקוחותיהם בענף החיסכון לטווח ארוך כאמצעי הגנה מפני הפסדים. הראשונה להודיע באופן פורמלי הייתה…