פסגות

שימור בכל מחיר? בפסגות דנים בסיום עבודתו של נציג שימור שהכפיש את פעילות הסוכן

מאת אלמוג עזר "שאלת גבולות שיחות השימור נבחנת בימים אלו בבית ההשקעות פסגות. ביום חמישי התקיימה בפסגות ועדת משמעת לעובד בית ההשקעות בעקבות שיחת שימור שביצע. זאת, בעקבות הקלטה בה העובד הכפיש את פעילות הסוכן ונשמע עושה שימוש בשפה לא ראויה. בסיומה של ועדת המשמעת הוחלט להותיר את העובד בבית לחופשה כפויה בשכר מלא, אך לא לפטרו עדיין, עד אשר ועדת המשמעת תקבל את ההחלטות שלה ויוחלט באופן סופי על עתידו בבית ההשקעות. לכאורה, מדובר פה בעובד שכשל בתפקידו, אך לטענת מקורבי העובד, יש כאן עדות לכוחות השולטים בבית ההשקעות ובהנהלתו....