פסגות

קופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד: תעודת מחצית / מאת איציק אסטרייכר

בסוף חודש יוני 2019 נצברו למעלה מ-6.7 מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה-חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד מידי חודש לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, ממועד לידתו ועד הגיעו לגיל 18, סכומי כסף לחיסכון ארוך טווח. ההפקדות מבוצעות עד הגיעו של הילד לגיל 18 מידי חודש - 50 שקל. עם הגיע הילד לגיל 18 מבוצעת הפקדה חד פעמית בסך 500 שקל ואם הילד לא מושך את הכספים לפני הגיעו לגיל 21 מפקיד הביטוח...
Pages