פעולת איבה

התיישנות, נזקי טרור, ממתי בודקים את תחילת מרוץ ההתיישנות? / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בחיפה נדונה בקשתם של אביהו חירם ויעל חירם (המבקשים) כנגד מגדל חברה לביטוח (המשיבה). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין (ת"א 47057-04-18), אשר ניתן במאי 2020, מפי השופטת רויטל באום. בפני בית המשפט הונחה בקשת המבקשים לאפשר להם לתקן את כתב התביעה ולחלופין, להתיר להם לפצל את סעדיהם. בשנת 2019, הגישו המבקשים בקשה שבמסגרתה ביקשו להתיר להם לתקן את כתב התביעה באמצעות הוספת חיוב בגין נזק שנגרם למבנה שבבעלותם, אשר בוטח אצל מגדל בסכום אותו כבר קיבלו כפיצוי ממס רכוש ולאחר שמנהל מס רכוש (להלן:...