פרקליטות המדינה

פשרה בייצוגית: כלל ביטוח תפצה עמיתים שקיבלו תגמולי ביטוח סיעודי מופחתים

כלל ביטוח תפצה מבוטחים בפוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתית של מבוטחי קרן הפנסיה מקפת בין השנים 2006 ל-2013. כך דיווחה היום חברת הביטוח בהודעה לבורסה. זאת, במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית בסך 473 מיליון שקל, בה נטען כי כלל ביטוח משלמת לעמיתים הסיעודיים בקרן מקפת תגמולי ביטוח מופחתים, תוך התעלמות מתוספות של הפרשי הצמדה וריבית. התובע שייצג את הקבוצה הינו מבוטח סיעודי של החברה שהוכר כבעל צורך סיעודי ב-2010. הקבוצה הרלוונטית כללה את כל מבוטחי מקפת הסיעודיים, שקיבלו תגמולי ביטוח ללא תוספת הפרשי הצמדה, משנת 2007 ועד 2013, עת הגשת התביעה. במסגרת...