צחי גפנוביץ

שינוי ארגוני במגדל: מגדל מצמצמת את ההנהלה ומקימה חטיבת בריאות

מגדל מצמצת את ההנהלה ומקימה חטיבת בריאות חדשה. כך פרסמה החברה אתמול (ב'). בנוסף הודיעה כי במסגרת השינויים בחברה, עמית אורון יקודם לתפקיד מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח. על פי החברה, צמצום ההנהלה נעשה "במטרה להביא למיקוד ברווח, תוך יישום תהליך התייעלות". המבנה הניהולי החדש יהיה מבוסס על מיקוד קווי עסקים של החברה, תוך איחוד פונקציות ומוצרים, תחת חבר הנהלה אחד. במגדל סבורים, ש"מבנה שכזה מבטיח אחריות מקצה לקצה למנהל קו העסקים – רווחיות, תפעול, חיתום, תביעות, וניהול המוצר. ניהול אחיד המאפשר היזון חוזר וסינרגיה בין התהליכים באותו קו העסקים"....