ציוד מכני הנדסי

ייצוגית: חברות הביטוח משנות את שווי כלי הצמ"ה כדי להקטין את תגמולי הביטוח

בקשה לייצוגית נגד שלוש חברות ביטוח הראל, הפניקס וכלל ביטוח הוגשה בבית המשפט מחוזי מרכז בטענה לחישוב לא הוגן של החברות בקביעת מחיר פוליסות ביטוח רכוש לציוד מכני הנדסי. כך דיווחו ביומיים האחרונים (ב' וג') הראל והפניקס לבורסה. על פי התביעה, חברות הביטוח המוזכרות קובעות את שווי הציוד לצורך חישוב פרמיית הביטוח ללא התחשבות בגיל הציוד. לעומת זאת, במקרה של אובדן גמור לציוד, הן קובעות את גובה תגמולי הביטוח לפי השווי האמתי של הציוד במועד קרות האירוע הביטוחי, תוך התחשבות בגיל הציוד. מיוצגי התביעה הם הלקוחות שרכשו מהנתבעות פוליסת ביטוח...