קבוצת הראל

נדחה במספר חודשים הרה-ארגון הצפוי בהראל בתחום פנסיה וגמל

נדחה במספר חודשים השינוי המבני המתוכנן בקבוצת הראל עליו הודיעה החברה בחודש אוגוסט, כך דווח לבורסה ביום רביעי שעבר. השינוי המדובר מתייחס להעברת הזכויות של הראל ביטוח בתיקי הלקוחות וכן המוניטין של פעילות הגמל לחברת הראל פנסיה וגמל, ומיד לאחר מכן מתוכנן שיועברו כל החזקותיה של הראל ביטוח בהראל פנסיה וגמל לטובת הראל השקעות. בהודעה שפרסמה הראל השקעות נמסר, כי העיכוב במועד הביצוע נובע בשל כך שעדיין לא התקבלו כל האישורים הנדרשים להשלמתו.