קופות גמל להשקעה

קופות גמל להשקעה מציינות שלוש שנים: התשואות והאפשרויות הגלומות במוצר / מאת איציק אסטרייכר

לקראת סיומה של שנת 2019 ניתן גם לסכם שלוש שנים לפעילותן של קופות גמל להשקעה. ב-30 במאי 2016 בוצע תיקון בחוק קופות גמל, אשר אפשר לחברה לניהול קופות גמל להקים ולנהל קופת גמל מסוג חדש – קופת גמל להשקעה. קופת גמל בעלת מאפיינים ותכונות ייחודיים השונים ממוצרים ותוכניות אחרות אשר היו מוכרות עד אז בשוק ההון. ואכן, לקראת סיומה של אותה שנה, 2016, השיקו מרבית החברות הפעילות בשוק את הקופה החדשה. בחלוף שלוש שנים ניתן לבחון את היקפי הפעילות, מידת האטרקטיביות, התשואות שהניבו והאפשרויות הגלומות במוצר. ראשית, מהי אותה קופת...