קורונה

הקורונה, הטלטלה בשווקים והפנסיה / מאת איציק אסטרייכר

התנהלות העולם כולו בחודשים האחרונים נעשית על רקע מגפת הקורונה. חודשים אלו מתאפיינים בתנודתיות גדולה בשערי ני"ע. מסכי הבורסות בעולם וגם בישראל נצבעים לחלופין באדום וירוק ושלל הניתוחים והאמירות מאוד מגוון. חלק מ"המומחים" טוענים שהשווקים חזקים, העולם יתגבר על המגיפה, ילמד להתנהל תחת המגיפה וימצא חיסון בהקדם וחלק מזהירים שהעולם נכנס למיתון ארוך ושאר נבואות אפוקליפטיות. הציבור הרחב ברובו עסוק במלחמת הישרדות יומיומית, בהתמודדות עם אתגרי מגפת הקורונה ועם הצורך להתפרנס ולשרוד כלכלית. עדיין רבים מקרב הציבור הרחב לא מחברים בין התנודות בשוקי ההון לבין הכספים של כולנו ונשמעות אמירות...