קורונה

ברקת מאסדר את חריגי הקורונה: לא יוחרגו נזקים שכבר התממשו ולא יוחל כלל המשכיות

כארבעה חודשים לאחר שנחשף בפוליסה על כוונת חברות הביטוח להכליל חריגי קורונה בפוליסות, שיגר הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת מכתב למנהלי חברות הביטוח, בו הוא פירט את טיוטת העקרונות לפיהן הרשות תאשר חריגים אלה. ראשית, נקבע, כי חריג קורונה לא ייכלל בפוליסה שהכיסוי בה אינו מושפע כלל מהמגפה (למשל פוליסה להגנה על מתקפות סייבר). עוד נקבע לא ניתן יהיה להחריג נזקים שכבר התממשו בעקבות חריג קורונה, או להחיל "כלל המשכיות" כך שהחריג יחול באופן רטרואקטיבי על פוליסות קודמות שנרכשו, לרבות הארכת תקופה של פוליסה קיימת, גם אם תקופת הביטוח...