קלע

הנהלת הפניקס החליטה: מניות הפניקס סוכנויות ביטוח יחולקו כדיבידנד לחברה האם

מניות החברה הבת של הפניקס, הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 בע"מ, יעלו קומה ויעברו לחברה האם של הפניקס - הפניקס אחזקות. כך אישר לאחרונה דירקטוריון חברת הביטוח. בכך תהפוך, הפניקס סוכנויות ביטוח מחברה בת לחברה אחות של הפניקס ביטוח. הפניקס סוכנויות ביטוח משמשת לאחזקה של סוכנויות ביטוח פרטיות בשיעורים שונים. יתרת ההשקעה של הפניקס בחברה בת הינה בסך של כ-342 מיליון שקל. הבולטות מהסוכנויות שהפניקס מחזיקה (בשיעורים משתנים) הן אורן מזרח, שקל, אגם לידרים, קלע, כהן גבעון ועוד. ההחלטה נפלה בהפניקס לאחר שרשויות המס הודיעו לחברת הביטוח כי חלוקת הדיבידנד בעין...